В Linux ядрото бе добавена поддръжката на микроархитектурата RISC-V

събота, 18 ноември 2017 г.

В Linux ядрото бе добавена поддръжката на микроархитектурата RISC-V


В състава на Linux ядрото бе включен кода за осигуряване работата на
системи с микроархитектура RISC-V. Потребителите ще могат да използват
RISC-V от Linux Kernel 4.15 и нагоре. Предстои включването на
архитектурата и в glibc библиотеката.

Linux ядрото версия 4.15 е планирано да излезе през месец февруари
2018 година. Именно тогава RISC-V Linux ABI ще бъде на ниво стабилен
интерфейс, готов за всеобщо използване и осигуряващ обратна
съвместимост. До февруари разработчиците възнамеряват да отстранят
пропуските от ABI. Дистрибуциите, които искат да осигурят поддръжката
на RISC-V преди излизането на Linux ядрото версия 4.15, могат да се
възползват от сорс кода, качен в хранилището freedom-u-sdk.

RISC-V е отворена и гъвкава система от машинни инструкции, даваща
възможност за създаването на универсални микропроцесори за всякакви
цели, без да се налага плащането на лицензни такси и без никакви
условия за използване. RISC-V дава възможност за създаването на изцяло
отворени системи-върху-чипа и процесори. Към днешен ден на базата на
RISC-V, от различни компании и общности са създадени 7 варианта
процесорни ядра (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa
Logic RV12, SCR1) и три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey). Тези чипове
се разпространяват със свободен лиценз (BSD, MIT, Apache 2.0).

0 коментара :

Публикуване на коментар

Формуляр за връзка

Име

Имейл *

Съобщение *